Studentenopdrachten

DaVinc3i verzorgt actieve matchmaking tussen wetenschap en praktijk door middel van studentenopdrachten. Via afstudeeropdrachten en stages bieden studenten een frisse blik en nieuwe kennis op het gebied van logistiek, virtualisatie, Internet of Things in de sierteeltketen. Studenten werken vanuit verschillende disciplines aan een specifieke onderzoeksvraag. Heb je een specifieke onderzoeksvraag binnen je bedrijf of organisatie rondom kwaliteitsgestuurde keten, neem dan contact op met Carlijn Savelkouls, Community Manager van  DaVinc3i. Zij helpt je graag verder om deze praktijkvraag om te zetten in een concrete onderzoeksvraag, waarmee studenten enthousiast aan de slag gaan.

Ben je een student en ben je bereid samen met een bedrijf of organisatie uit de sierteeltketen een onderzoeksvraag op te pakken dan kun je ook contact op nemen met Carlijn Savelkouls.

Een paar ervaringen uit de praktijk

Machiel van der Bent (Van der Plas): “Meestal zijn stagiairs bij ons tamelijk concreet bezig. Wij hebben een strategische onderzoeksvraag bij DaVin3i op tafel gelegd en DaVin3i heeft die opgepakt. Dat is goed bevallen, omdat zowel de aanpak van het onderzoek als de onderzoeksresultaten interessant waren. Sinds een half jaar hebben we zelfs een stageklas opgezet. We willen continue drie tot vijf stagiairs aan het werk hebben van wo-, hbo, of mbo4-niveau, ieder met een eigen opdracht. Met die stagiairs en  hun begeleiders zitten we wekelijks bij elkaar om terug en voor uit te kijken. Zij bieden ons nieuwe inzichten. Die hebben we hard nodig omdat ons bedrijf snel groeit en professionaliseert.”

Johan van Barneveld (Bunnik Plants):  “Mede dankzij de inbreng van studenten van DaVinc3i hebben we nu een proces dat beter loopt. Maar vooral bij het kijken naar de lange termijn wil je wel eens vanaf een wit vel papier kunnen beredeneren. Dan kan de inbreng van studenten heel goed werken.”