DaVinc3i Community Series 1 – Internet of Things in de sierteelt-sector

Tijdens de DaVinc3i community bijeenkomst op 29 juni was de vaak gedeelde boodschap: wacht niet met experimenteren met Internet of Things (IoT) in jouw keten. Vanuit DaVinc3i willen we graag jouw bedrijf ondersteunen met deze start, door middel van het ontwerpen van een relevant, kleinschalig, en bedrijf gerelateerd IoT experiment.  Zo kun je direct de mogelijkheden van IoT verkennen voor het realiseren van je bedrijfsambities.

In een viertal middag sessies van elk vier uur, oftewel de DaVinc3i Community Series, ga je actief aan de slag met bedenken en ontwikkelen van een experiment voor je eigen bedrijf. Hierbij wordt je ondersteund door experts die ingaan op alle facetten die belangrijk zijn bij het uitvoeren van een IoT experiment: experiment design en planning; hardware en software; organisatie op bedrijfsniveau en in de keten; data-analyse, business modellen en opschaling.

Na afloop van de Series heb je een kant en klaar ontwerp van je IoT experiment, en een concreet stappenplan om het experiment uit te voeren.

Voorbeelden van experimenten:

 • het verbeteren van het logistieke proces door tracking van retourgoederen
 • het verbeteren van het voorraadbeheer of de interne afleverlogistiek
 • het ophalen en gebruiken van kwaliteitsdata door de keten heen
 • een andere logistieke uitdaging waar IoT een rol in kan spelen

Voor Wie

Geïnteresseerden vanuit de sierteelt sector: kwekers, handelaren, logistiek dienstverleners, sectorvertegenwoordigers, en branche organisaties die een IoT experiment willen uitvoeren. Max. aantal deelnemers: 15.

Bij selectie van deelnemers wordt gelet op het vormen van een diverse groep wat betreft type bedrijf, type uitdaging, geografische spreiding. De mogelijkheid bestaat om met maximaal drie deelnemers vanuit één experiment deel te nemen.

Programma opzet

Sessie 1 : Het ontwerp van het experiment (12 oktober)

 • Kennismaken met deelnemers en Series
 • Praktische handvatten en tools voor het bepalen van inhoud en scope
 • Praktische tools voor experiment ontwerp
 • Gerichte feedback op eigen ideeën

Sessie 2 : De uitvoer van het experiment (2 november)

 • Terugkoppeling van verbeterde experiment ontwerpen
 • Van ontwerp naar uitvoer: een IoT experiment vraagt om veranderingen op de werkvloer. Hoe zorg je voor praktische uitvoerbaarheid en voldoende draagvlak?
 • Oplossingen voor cruciale bottlenecks in de uitvoering

Sessie 3 : De technische kant van het experiment (23 november)

 • Terugkoppelen van verbeterde experiment ontwerpen
 • Oplossingen voor cruciale bottlenecks in de uitvoering
 • Technische mogelijkheden: welke techniek past bij jouw experiment? Wat zijn voor en nadelen van verschillende hardware en software?

Intermezzo: Individuele digitale of telefonische tussentijdse check-in met een expert aansluitend bij jouw vraag

Sessie 4 : Voorbij het experiment (25 januari)

 • Terugkoppelen van stand van zaken, ervaringen uitwisselen
 • Van experiment naar mainstream: handvatten en tools voor de stap na het experiment (data analyse, business modellen en opschaling)
 • Feedback op de series en ideeën voor vervolg

De precieze invulling van elke sessie wordt aangepast aan de interesse van de groep. Tussen de sessies door ga je aan de slag met de volgende stap in je experimentontwerp en breng je het geleerde in praktijk. Tijdens de sessies krijg je feedback en handvatten vanuit praktijkcases en/of experts en is er ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Data, tijd & locatie

De sessies staan gepland op 12 oktober, 2 november, 23 november en 25 januari. Elke sessie is van 12.00 tot 16.00 uur (start met lunch) en heeft een centraal thema. De locaties zijn nader te bepalen, maar altijd inspirerend, IoT gerelateerd, en in het westen van het land.

Eigen Bijdrage van Deelnemers

Eigen Bijdrage van Deelnemers

En Verder

 • We bieden de mogelijkheid voor ondersteuning door studenten die als invulling van zijn of haar thesis of stage meewerkt aan jouw experiment.
 • Voor het stellen van vragen en het delen van inspiratie met de deelnemers maken we gebruik van een nieuw op te zetten, besloten LinkedIn groep.
 • Om vertrouwelijkheid te garanderen werken we met een geheimhoudingsverklaring onder alle deelnemers.
 • Op deelname aan de DaVinc3i Community Series zijn de Algemene Voorwaarden van Wageningen University & Research van toepassing. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden is bijgevoegd en kunt u raadplegen op onze website.