Samenwerken en vertrouwen sleutelwoorden voor IoT in tuinbouwketen

‘Zonder samenwerking wordt IoT niets’, is de afsluitende boodschap van Willem Vermeend tijdens de community meeting met de titel ‘Internet of Horticulture’ op 19 juni in Zoetermeer. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat technisch alles mogelijk is op het gebied van IoT, maar dat het wel om meer samenwerking en vertrouwen vraagt tussen de verschillende partijen in de keten.

Willem Vemeend tijdens Community Meeting in Zoetermeer (BP Nieuws)

Ruim 80 deelnemers waren aanwezig bij de Community Meeting van Tuinbouw Digitaal. Deze bijeenkomst werd ditmaal in samenwerking met DaVinc3i georganiseerd en was tevens afsluiting van het DaVinc3i project. Hierin lag de afgelopen jaren de focus op innovaties op het gebied van kwaliteitsgestuurde logistiek in de sierteeltketen. Hierbij is gekeken naar inpasbaarheid van nieuwe technologieën, zoals Internet of Things, Blockchain Big Data of Kunstmatige Intelligentie.

Verbindend samenwerken

Henk Zwinkels namens Tuinbouw Digitaal trapte de bijeenkomst af vertelde onder meer over het combineren van de verschillende technieken en het uitwisselen van data in de keten. ‘We hebben niet alleen technieken nodig, maar ook kennis vanuit alle partijen in de keten. Hierbij is het belangrijk dat wij deze kennis met elkaar durven te delen’, meent Zwinkels.

Jolanda Heistek, programmamanager van Greenport West-Holland en Marga Vintges projectleider Track gingen in op de mogelijkheden rondom internationale samenwerking en het delen van data. “Als tuinbouw zijn wij één van de belangrijkste sectoren van Nederland. Om voorop te blijven lopen is innovatie noodzakelijk. Deze innovatie kan tegenwoordig niet zonder digitaliseren’’, meent Heistek. Naast data, IoT, hardware, software is de mens ook een cruciale factor in dit geheel. Verbindend samenwerking is dan ook van essentieel belang om samen tot een resultaat te komen.

Willem Vermeend had de eer om de middag af te sluiten met inspirerend verhaal, waarin hij de nieuwe economie 4.0 centraal stelde. Deze bestaat uit drie punten, namelijk verder digitalisering van alle productie- en bedrijfsprocessen, supersnelle opmars van innovatieve technologieën en de immense gevolgen en kansen van het wereldwijde klimaatakkoord. ‘Vanaf 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. Dit is een enorme opgave. Koppel wat mij betreft alle technologische investeringen aan het klimaat. Zoek naar technologische oplossingen om hieraan te kunnen voldoen’’, zegt Vermeend. Start met analyseren van het bedrijfssysteem en houdt rekening met klimaatbeleid. Zorg er voor dat u de nieuwe technologieën kent, maar wees selectief met het zelf ontwikkelen van deze toepassingen binnen uw bedrijf. ‘Maak juist gebruik van de ontwikkelingen en kennis van experts en pas dit toe op uw bedrijf’, merkt Vermeend op. “De slimme technologie die de wereld radicaal verandert vraag om samenwerking. Dit is in de praktijk buitengewoon ingewikkeld. Het durven delen van data en kennis is noodzakelijk, maar vraagt om een financiële impuls’’.

Resultaten en ontwikkelingen rondom nieuwe technologieën

(foto: BPNieuws)

Naast de algemene inleidingen waren er vier workshops waaraan de deelnemers konden deelnemen. Patricia Hoogervost, innovatiemakelaar vertelde wat over de Fruitteelt en handelsketen zonder datamanagement, in de toekomst ondenkbaar.

Gitta ten Hoope, supply chain consultant, Royal FloraHolland legde de IQ Flora-app uit. Dit is innovatief model dat in staat is om kwaliteit van rozen te bewaken en te voorspellen met kunstmatige intelligentie en sensoren. Deze app is ontwikkeld binnen DaVinc3i project. Hierbij is gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en expertkennis. “Het principe werkt, maar in de markt zetten is moeilijk. We blijven tegen het delen van data aanlopen in de keten’’, merkt ten Hoope op. Verschillende deelnemers toonden interesse in de app, maar gaven aan dat de gebruiksvriendelijkheid verder ontwikkeld zou moeten worden, evenals de toepasbaarheid van de app voor verschillende variëteiten. Ook drongen ze aan op meer inzicht in de business case.

Een andere ontwikkeling die zijn oorsprong vond in het  DaVinc3i project was het toepassen van sensoren tijdens transport. Robin Puthli van Babbler vertelde enthousiast over de mogelijkheden en de hoeveelheid informatie die deze sensoren kunnen opleveren voor de deelnemers in de keten. “Ook hier blijft het delen van data een discussiepunt’’, meent Puthli.

Robbert Robbemond van WUR liet de deelnemers in de workshop kennis maken met Blockchain, waarin de nadruk lag op transacties voor gewasbescherming in de potplantenketen.

Presentaties 19 juni ‘Internet of Horticulture’

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door:

 

 

19 juni – Community Meeting over ‘Internet of Horticulture’

Woensdag 19 juni organiseert Tuinbouw Digitaal in samenwerking met DaVinc3i opnieuw een Community Meeting. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur bij Dekker, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer. Het thema van deze bijeenkomst is Internet of Things of te wel voor onze sector ‘Internet of Horticulture’ met als keynote o.a. Willem Vermeend.

De technische innovaties op ICT gebied volgen elkaar steeds sneller op. Deze innovaties hebben bijna allemaal gemeen dat INTERNET de drager ervan is. Want data-uitwisseling is altijd aan de orde. Of het nu gaat om slimme sensoren, app’s, platforms, cloud oplossingen, Big Data of blockchain.

Aan de hand van diverse initiatieven verkennen we de mogelijkheden van deze technische innovaties voor de tuinbouw en sierteelt. De techniek op zich is er, maar hoe kunnen we die techniek zo inzetten dat de kweker, handelaar of serviceverlener er de vruchten van kan plukken? Welke resultaten zijn al behaald, welke kennis moet nog worden opgedaan en welke vervolgstappen gezet?

Als hoofdspreker zal Willem Vermeend ons op inspirerende wijze meenemen in zijn presentatie over de mogelijkheden van Internet of Things en andere ICT technologieën die “de wereld op zijn kop gaan zetten”.

Willem Vermeend is ondernemer en investeerder op het terrein van het internet en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en het Internet of Things (IoT). Daarnaast is hij als hoogleraar Economie 4.0 verbonden aan de Open Universiteit en maakt hij deel uit van de nationale stuurgroep Smart Industry.

Voorlopige programma

Andere bijdragen zijn o.a.:

 • Internationaal samenwerken en data delen – Jolanda Heistek, programmamanager Greenport West-Holland en Marga Vintges projectleider TRACK
  Binnen het EU project TRACK werkt Greenport West-Holland samen met partners uit Spanje (Technological Corporation of Andalusia), Frankrijk (VEGEPOLYS), Roemenië (AgroTransilvania Cluster) en Italië (Emilia-Romagna Regional Agrifood Clust-ER). Binnen TRACK wordt een interregionaal ecosysteem gecreëerd dat innovatieve oplossingen voor de agrovoedingsketen stimuleert. Doel van het project is de toepassing van big data binnen de agrarische sector te bevorderen. Dit moet leiden tot een betere samenwerking tussen de IT-sector en de agrarische sector en tot de ontwikkeling van agribusiness 4.0 ofwel Smart Agrifood.
 • Fruitteelt en handelsketen zonder datamanagement, in de toekomst ondenkbaar! Patricia Hoogervorst, innovatiemakelaar
  Het doel van Fruit 4.0 is het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door betere teelt- en managementinformatie. Binnen het project wordt in verschillende cases gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven fruitteelt. Verbetering van datakwaliteit en datakoppeling wordt uitgewerkt in het projectonderdeel datamanagement voor bedrijf en keten. De eerste resultaten van het project zijn veelbelovend en de sector wordt steeds enthousiaster. Patricia Hoogervorst (innovatiemakelaar bij de NFO) neemt u mee in het hoe, wat en waarom.
 • Internet of Things in de sierteelt-logistiek – Robin Puthli, Babbler
  Kwekers, handelaars en logistieke dienstverleners zijn afhankelijk van elkaar om de kwaliteit van bloemen en planten hoog te houden. Sensoren / Internet of Things wordt steeds toegankelijker en lijkt een logisch middel om samen de kwaliteit te verbeteren. Toch wagen nog weinig sierteelt bedrijven de stap om IoT in te zetten in de keten.
  In deze presentatie wordt aan de hand van een concreet product een update van de stand der techniek gegeven. Ook worden de ervaringen van een kleine pilot met een logistiek dienstverlener gedeeld. Vervolgens wordt ingegaan op hoe track-and-trace informatie, monitoring van de koude keten kan worden gedeeld in de keten. Tenslotte wordt besproken hoe deze informatie kan helpen om het vaasleven te verlengen.
 • IQ-Flora, bewaken en voorspellen van rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie en sensoren – Gitta ten Hoope, supply chain consultant, Royal FloraHolland
  In het kader van het project DaVinc3i is een model ontworpen en beproefd om de kwaliteit van geoogste rozen te kunnen voorspellen op basis van metingen van diverse relevante omstandigheden zoals temperatuur en RV tijdens de verwerking van het product na oogst en het transport van kweker naar consument.
 • Wat zeggen de social media over de tuinbouw? – VU Amsterdam
  Toelichting volgt.
 • Blockchain transacties voor gewasbescherming in de potplantenketen: hype of oplossing? – Robbert Robbemond, WUR
  Al jarenlang wordt blockchain aangedragen als de innovatie die b2b zal transformeren, maar wordt die belofte ook ingelost of raakt de hype in een vrije val? In deze presentatie wordt verkend wat de technologie kan betekenen voor transacties op het gebied van gewasbescherming in de potplantenketen. Wat zijn de voor- en nadelen van alternatieve technologieën en hoe kan een blockchain prototype inzicht geven in deze vragen?

Aanmelden

Het programma is nog niet helemaal compleet, maar meld u vast aan voor deelname, want vol is vol!

Maak kennis met de voordelen van IoT

Doe de serious game en ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf en keten

Heeft u weleens van IoT technologieën gehoord en bent u nieuwsgierig naar wat dit werkelijk betekent? Dan is deze workshop interessant voor u!

Met ‘Internet of Things’ technologie kunnen in de toekomst allerlei apparaten met het internet worden verbonden en op die manier met elkaar communiceren. Dit biedt ook mogelijkheden om de kwaliteit van bloemen en planten te monitoren tijdens transport en zo nodig direct bij te kunnen sturen. Betere productkwaliteit en efficiëntere logistiek zijn het gevolg. Maar hoe werken deze apparaten? Het gebruik vereist samenwerking en volledige betrokkenheid van alle ketenpartijen. Hoe kun je dit bereiken? En onder welke voorwaarden? Welke veranderingen binnen uw bedrijf en binnen de keten zijn nodig om ze te kunnen gebruiken?

Experimenteert met IoT technologieën

Het spel ‘de virtuele keten’ is ontwikkeld voor alle deelnemers in de sierteeltketen. Dit spel maakt inzichtelijk wat de voordelen van IoT technologieën zijn en laat u ermee experimenteren! Het maakt het mogelijk om effectieve samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, waarbij de kwaliteit van bloemen en planten – door de keten heen – beter is te waarborgen.

Speel het spel met uw ketenpartners

Organiseer het spel met uw eigen ketenpartners, van kweker tot bloemist.
Door het spel te spelen ontdekken de ketenpartijen in de sierteelt sector:
1. Hoe de kwaliteit van bloemen en planten wordt beïnvloed door verschillende factoren;
2. Wat de mogelijke effecten zijn van het implementeren van de gevirtualiseerde keten voor hun bedrijf;
3. Welke uitdagingen zij tegenkomen bij de implementatie.

Daarmee helpt het spel bij het vormgeven van de samenwerkingsstrategie van bedrijven in de logistieke keten van de sierteeltsector.

• Locatie -Tesselaar Alstroemeria, Kalenbergerweg 5-2, 8315 PC Luttelgeest
• Datum/tijd – 11 april 2019 van 13.00 tot 16.00 uur
• Organisatie – Giulia Salvini, Wageningen Universiteit
• Meer informatie –
• DEZE WORKSHOP IS GRATIS! (De ruimte is beperkt. Bij grote belangstelling zal een 2e datum worden geprikt.)

HIER KUNT U ZICH AANMELDEN

Meer informatie

Inspirerende workshop levert bijdrage aan draagvlak voor IoT

zelf aan de slag met little bites

Zelf aan de slag de bouwstenen van Internet of Things: batterij, sensor, zender, output-device en netwerk. (foto: Vakblad Bloemisterij)

Davinc3i Community organiseerde samen met IoT Academy op 30 augustus een laagdrempelige workshop over Internet of Things (IoT). Wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we het toepassen in onze eigen sierteeltketen? De workshop gaf de deelnemers vooral inspiratie en voorbeelden voor IoT oplossingen binnen het bedrijf of in de keten. Maar het daadwerkelijk toepassen van IoT in de praktijk blijft  nog wel een uitdaging.

Bijna alle partijen uit de sierteeltketen waren vertegenwoordigd tijdens deze workshop bij Royal FloraHolland in Naaldwijk. Het kennisniveau lag erg uiteen. De ene ondernemer maakte al volop gebruik van sensoren en andere IoT toepassingen, terwijl de andere deelnemer voor het eerst kennismaakte met de mogelijkheden van IoT. De middag startte met een korte uitleg over de talloze mogelijkheden van IoT. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag. Zij knutselden in viertallen aan eigen IoT oplossingen. Via een LoRa netwerk kunnen apparaten tegenwoordig zeker tien jaar lang functioneren op één batterij. Daarnaast hoeft de techniek achter Internet of Things niet veel te kosten. In de samenleving zijn nu allerlei toepassingen bedacht voor IoT. Bijvoorbeeld een vuilnisbak die een signaal geeft als hij voor 75% vol zit of een parkeergarage dat de bestuurder via de app wijst op een parkeerplek. In principe is technisch gezien alles mogelijk, maar doet het gebruik van IoT binnen de sierteeltketen slechts langzaam zijn intrede. Binnen de sector is er tot nu toe vooral gekeken naar sensoren om het kasklimaat te regelen. Maar er zijn natuurlijk tal van andere toepassingsmogelijkheden.

Van inspiratie naar toepassing van IoT

Tijdens de brainstormsessie werden er verschillende toepassingen besproken. Het waren veelal voor de hand liggende voorbeelden. Zo werd het idee van de slimme potplant genoemd. Via IoT kun je de behoefte van de consument voorspellen en verzorgingstips geven. Een ander voorbeeld is het track en trace principe. Door bijvoorbeeld op ladingdragers sensoren te gebruiken kan het gehele proces geautomatiseerd worden van kweker tot eindgebruiker wordt inzichtelijk wat er met deze ladingdragers gebeurd. Om het product zelf beter te monitoren kan men gebruik maken van temperatuursensoren. Het monitoren van temperatuur en luchtvochtigheid tijdens transport van kweker tot handelaar/retail levert veel interessante data op en creëert een feedbackloop van informatie. Maar van wie is die informatie, en hoe en welke gegevens deel je met elkaar? Deze vraag komt telkens terug. “De komende tijd ligt de uitdaging dan vooral op het vlak van samenwerking van organisaties in de keten’’, zegt Jurjen Lengkeek, medeoprichter van de IoT Academy. Technisch is natuurlijk van alles mogelijk en biedt volop nieuwe marktkansen voor de sierteeltketen. Zo opperde iemand tijdens de workshop het idee om samen te zoeken naar alternatieven voor slotplaten. Het uitwerken van zo’n idee vraagt wel om een gezamenlijke aanpak van alle betrokkenen in de keten. De DaVinc3i Community kan je hierbij helpen.

Meer weten?

Deze workshop heeft wederom een bijdrage geleverd aan een stukje bewustwording en draagvlak rondom IoT in de keten. Wil je meer weten over IoT in de keten; neem dan het komend najaar deel aan een viertal werksessies, waarin alle facetten rondom IoT aan de orde komen. Je maakt niet alleen kennis met de technische aspecten, maar ook met de economische, juridische en sociale impact van IoT in de keten. Klik hier voor meer informatie over de series in november en december 2018.

 

 

 

Game helpt ketenpartijen kwaliteitsverloop inzichtelijk te maken

Speel nu definitieve versie van ‘de virtuele keten’ GAME

samen aan de slag met het virtuele ketenspelIoT-technologieën zien er veelbelovend uit. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor het verbeteren van de bloemkwaliteit en de logistiek binnen de sierteeltketen? Ontdek samen in één middag de impact van Internet of Things (IoT) binnen jouw bedrijf en keten. Kijk welke veranderingen en samenwerkingen wenselijk zijn om IoT te integreren binnen jouw keten. Binnen de Davinc3i Community is hiervoor de virtuele keten game. De definitieve versie kan nu gespeeld worden.

IoT-technologieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren om meer inzicht te krijgen in het kwaliteitsverloop van bloemen en planten door de keten heen. Producten, machines, vrachtwagens en koelcellen zijn ‘dingen’ binnen de sierteeltketen, die in principe allemaal met elkaar verbonden kunnen zijn middels sensoren of andere IoT-technologieën. Op deze manier kunnen ze informatie met elkaar uitwisselen. Deze ontwikkeling biedt niet alleen nieuwe kansen die ervoor zorgen dat we nog beter kunnen inspelen op de wensen van de consument en klant, maar vraagt ook om een ander manier van denken, doen en vertrouwen van alle spelers in de keten. Om dit inzichtelijk te krijgen is deze game ontwikkeld.

Experimenteer met IoT technologieën in game

De virtuele keten game is bedoeld voor alle deelnemers in de sierteeltketen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gekeken wat de mogelijkheden, knelpunten en toepasbaarheden zijn ten aanzien van IoT op het eigen bedrijf en in de keten. Door hiermee te experimenteren en met elkaar in gesprek te gaan ontstaan nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden. Met als het uiteindelijke gezamenlijke doel het verbeteren van de houdbaarheid van bloemen en planten. De game bestaat uit twee scenario’s. Het eerste scenario geeft de logistiek in de huidige situatie weer, terwijl in het tweede scenario spelers de mogelijkheid hebben om in IoT-technologieën te investeren. In het spel is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Spelers overleggen samen hoe ze logistieke processen kunnen optimaliseren, die bijdragen aan het verbeteren van de bloemkwaliteit. Tijdens deze game onderzoeken ze de kansen en belemmeringen en komen samen tot werkbare ideeën die leiden tot een betere kwaliteits-gestuurde logistiek. Tijdens het spel komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Hoe kunnen IoT-technologieën gebruikt worden om kwaliteit van bloemen te monitoren en hoog te houden?
 2. Wat voor impact heeft van het implementeren van IoT voor de bedrijven en mensen in de keten?
 3. Voor welke uitdagingen staan de deelnemers bij de implementatie in de keten? En hoe pas je dat in binnen je bedrijfsvoering en binnen je keten?

Samen aan de slag met alle ketenpartners

Organiseer een middag op je bedrijf met je eigen partners. Nodig alle spelers van kweker tot bloemist uit en ontdek samen wat IoT voor jullie keten kan beteken. Na deze sessie heb je een goed beeld wat er speelt in je eigen keten en waar aanknopingspunten zijn voor verbetering ten aanzien logistiek en kwaliteit. Wil je een gratis sessie organiseren met alle spelers uit je directe keten? Neem dan contact op met Giulia Salvini, Wageningen University & Research, [email protected] De locatie en data worden in overleg bepaald. De sessie duurt gemiddeld een dagdeel.

Meer informatie

 

Ontdek de mogelijkheden van Internet of Things

30 augustus IoT WorkshopHet programma van de ‘Workshop Internet of Things’ op 30 augustus is compleet. Ben je kweker, handelaar, transporteur of retailer in de sierteeltketen en nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Internet of Things binnen jouw bedrijfsvoering: Neem dan deel aan de deze workshop bij Royal Flora Holland Naaldwijk. Meld je hier direct aan.

Programma

Tijd Activiteit
12.15-12.45 Lunch
12.45-13.00 Introductie workshop
13.00-13.30 Introductie IoT
13.30-14.00 Zelf aan de slag met IoT
14.00-14.15 Pauze
14.15-15.00 Brainstormen IoT toepassingen in de sierteelt
15.00-15.45 Vervolgstappen
15.45-16.00 Afronding

Davinc3i Community organiseert samen met IoT Academy de workshop. Tijdens deze middag maak je kennis en ga je zelf aan de slag gaat met IoT. Ontdek de mogelijkheden en onderzoek of het past binnen jouw bedrijfsvoering. Hieronder vind je een filmpje van IoT Academy van een workshop.

Overzicht thema’s studentenopdrachten

Titel soort opdracht
Supply Chain Organisatie in de Potplanten Sector BSc
De impact van Kopen op Afstand op Nederlandse Tussenhanseldbedrijven MSc
Best Practcies Benchmark van zes sectoren naar de impact van virtualisering BSc
Best Practices en Consumentenbenchmark voor Brazilië BSc
Best Practices en Consumentenbenchmark voor Turkije MBA
Best Practices en Consumentenbenchmark voor China MSc
Best Practices en Consumentenbenchmark voor India MBA
De Duurzaamheid van business Modellen in de Nederlandse Sierteelt MSc
Design of the Distribution Network for an E-tail Scenario in the Floriculture Sector: the Metro Model MSc
Floricultural Network Design with Process and Inventory Allocation MSc
Inventory Pooling in the Floricultural Supply Chain MSc
Sourcing Strategies for Flora Providers in the Detail Scenario MSc
Order Fulfilment Strategies of (Flower) Webshops MSc
Post-Harvest Production Quality in the UK Cut Flower Distribution Chain MSc
The Impact of Retail on a Pot and Bedding Plant Nursery MSc
State of the Art Dutch Floriculture Exports MSc Project
Virtualization of Quality Oriented Supply Chain Networks in Dutch Floriculture MSc
Business Models for a B2C Flower Webshop MSc
Business Models and Value Networks, Creating Value as Multi-Sided Platform MSc
Collaboration in the Value Chain in order to Sustain the Business Model’s Value Creation MSc
Investments in Inter-Organisational Collaborations, Case Studies in the Dutch Horticulture Sector MSc
Quality Controlled Planning BSc Project
Projectorders: Succesfactoren voor plantenkwekers in het retailkanaal BSc
Online kopen van Bloemen, wanneer en voor wie interessant BSc
Efficiënte collectie van snijbloemen voor de detailhandel BSc
Lessons from other industries in the DaVinc3i Scenarios BSc Project
De werking van de Cooperatie Greenport Logistics MSc
Impact of detail scenario (plants, evolution) on the business model of Oriental Group MSc
The sustainability of business models: research in the Dutch horticulture sector MSc
Analysis of supply chain concepts for an international virtualized floricultural trade world BSc
E-commerce in the Brazilian Flower Sector: Characterization, analysis and trends BSc

Florian van Santen (Blinklane) – De Business Case

Florian van Santen is gepassioneerd over technologie die organisaties en het werken in deze organisaties drastisch zal veranderen. Technologie als Internet of Things (IoT), Big Data, Kunstmatige Intelligentie (AI) en Robotica zal een grote impact hebben op alles wat we doen. Florian richt zich naast de technische kant met name op de zakelijke waarde van deze technologieën. Als consultant bij BlinkLane helpt Florian organisaties om nieuwe concepten en businessmodellen te ontwikkelen. Hij heeft ruime ervaring met het in korte tijd creëren van nieuwe (digitale) producten en diensten aan de hand van data uit IoT- en AI-toepassingen.

Voor meer informatie over IoT:

Meer informatie over BlankLane: www.blanklane.com