Hans Moonen (CGI & Universiteit Twente)

Hans Moonen is sinds 2000 actief op het raakvlak van logistiek, procesverandering en ICT. Hans is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Twente, waar hij doceert en toegepast onderzoek doet met studenten en een promovendus naar ketenregie en ICT toepassing binnen de logistiek. Daarnaast werkt hij als consultant bij CGI. Binnen CGI is Hans de expert hoe ICT in te zetten binnen logistieke ketens, transport en mobiliteit. Hij heeft uitgebreide ervaring in het realiseren van nieuwe vormen van (samen)werken binnen logistieke ketens. Daarbij maakt hij gebruik van gamification en andere ‘out-of-the-box’ benaderingen die aansluiten bij de motivatie en interesse van verschillende betrokken partijen. Een voorbeeld is de ‘best-driver app’ waar het gebruik van IoT op een creatieve en aansprekende manier wordt gestimuleerd onder vrachtwagenchauffeurs.

Meer informatie: https://nl.linkedin.com/in/hansmoonen