Inspirerende workshop levert bijdrage aan draagvlak voor IoT

zelf aan de slag met little bites

Zelf aan de slag de bouwstenen van Internet of Things: batterij, sensor, zender, output-device en netwerk. (foto: Vakblad Bloemisterij)

Davinc3i Community organiseerde samen met IoT Academy op 30 augustus een laagdrempelige workshop over Internet of Things (IoT). Wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we het toepassen in onze eigen sierteeltketen? De workshop gaf de deelnemers vooral inspiratie en voorbeelden voor IoT oplossingen binnen het bedrijf of in de keten. Maar het daadwerkelijk toepassen van IoT in de praktijk blijft  nog wel een uitdaging.

Bijna alle partijen uit de sierteeltketen waren vertegenwoordigd tijdens deze workshop bij Royal FloraHolland in Naaldwijk. Het kennisniveau lag erg uiteen. De ene ondernemer maakte al volop gebruik van sensoren en andere IoT toepassingen, terwijl de andere deelnemer voor het eerst kennismaakte met de mogelijkheden van IoT. De middag startte met een korte uitleg over de talloze mogelijkheden van IoT. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag. Zij knutselden in viertallen aan eigen IoT oplossingen. Via een LoRa netwerk kunnen apparaten tegenwoordig zeker tien jaar lang functioneren op één batterij. Daarnaast hoeft de techniek achter Internet of Things niet veel te kosten. In de samenleving zijn nu allerlei toepassingen bedacht voor IoT. Bijvoorbeeld een vuilnisbak die een signaal geeft als hij voor 75% vol zit of een parkeergarage dat de bestuurder via de app wijst op een parkeerplek. In principe is technisch gezien alles mogelijk, maar doet het gebruik van IoT binnen de sierteeltketen slechts langzaam zijn intrede. Binnen de sector is er tot nu toe vooral gekeken naar sensoren om het kasklimaat te regelen. Maar er zijn natuurlijk tal van andere toepassingsmogelijkheden.

Van inspiratie naar toepassing van IoT

Tijdens de brainstormsessie werden er verschillende toepassingen besproken. Het waren veelal voor de hand liggende voorbeelden. Zo werd het idee van de slimme potplant genoemd. Via IoT kun je de behoefte van de consument voorspellen en verzorgingstips geven. Een ander voorbeeld is het track en trace principe. Door bijvoorbeeld op ladingdragers sensoren te gebruiken kan het gehele proces geautomatiseerd worden van kweker tot eindgebruiker wordt inzichtelijk wat er met deze ladingdragers gebeurd. Om het product zelf beter te monitoren kan men gebruik maken van temperatuursensoren. Het monitoren van temperatuur en luchtvochtigheid tijdens transport van kweker tot handelaar/retail levert veel interessante data op en creëert een feedbackloop van informatie. Maar van wie is die informatie, en hoe en welke gegevens deel je met elkaar? Deze vraag komt telkens terug. “De komende tijd ligt de uitdaging dan vooral op het vlak van samenwerking van organisaties in de keten’’, zegt Jurjen Lengkeek, medeoprichter van de IoT Academy. Technisch is natuurlijk van alles mogelijk en biedt volop nieuwe marktkansen voor de sierteeltketen. Zo opperde iemand tijdens de workshop het idee om samen te zoeken naar alternatieven voor slotplaten. Het uitwerken van zo’n idee vraagt wel om een gezamenlijke aanpak van alle betrokkenen in de keten. De DaVinc3i Community kan je hierbij helpen.

Meer weten?

Deze workshop heeft wederom een bijdrage geleverd aan een stukje bewustwording en draagvlak rondom IoT in de keten. Wil je meer weten over IoT in de keten; neem dan het komend najaar deel aan een viertal werksessies, waarin alle facetten rondom IoT aan de orde komen. Je maakt niet alleen kennis met de technische aspecten, maar ook met de economische, juridische en sociale impact van IoT in de keten. Klik hier voor meer informatie over de series in november en december 2018.