Info voor bedrijven

inforrmatie bedrijven studenteopdracht Davinci3iStudenten bieden vaak  via afstudeeropdrachten, bachelor scripties en stages nieuwe kennis en een frisse blik op de sierteeltketen. Vanuit verschillende disciplines werken deze studenten aan een specifieke onderzoeksvraag op het gebied van logistieke innovatie in de sector. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van nieuwe technologieën zoals BlockChain voor de sierteelt, mogelijkheden voor verhoging van de efficiëntie van logistiek in het bedrijf of de keten, of de mogelijkheden en impact van virtualisatie. Een overzicht van eerdere DaVinc3i studentenopdrachten vind je hier.

DaVinc3i verzorgt actieve matchmaking tussen bedrijven en studenten. We ondersteunen bij het formuleren van een onderzoeksvraag, brengen de opdracht onder de aandacht van studenten met een passende achtergrond en verzorgen de eerste kennismaking.

Dankzij onze contacten met verschillende onderwijsinstellingen op HBO en Universitair niveau in binnen- en buitenland, weten we voor uiteenlopende opdrachten een succesvolle match te vinden.

Heb je een specifieke onderzoeksvraag binnen je bedrijf of organisatie rondom logistieke innovatie, neem dan contact op met Carlijn Savelkouls, Community Manager van  DaVinc3i. Zij helpt je graag verder om deze praktijkvraag om te zetten in een concrete onderzoeksvraag, waarmee studenten enthousiast aan de slag gaan.

Ervaringen uit de praktijk

  • Johan van Barneveld (Bunnik Plants):  “Mede dankzij de inbreng van studenten van DaVinc3i hebben we nu een proces dat beter loopt. Maar vooral bij het kijken naar de lange termijn wil je wel eens vanaf een wit vel papier kunnen beredeneren. Dan kan de inbreng van studenten heel goed werken.”
  • Machiel van der Bent (Van der Plas): “Meestal zijn stagiairs bij ons tamelijk concreet bezig. Wij hebben een strategische onderzoeksvraag bij DaVin3i op tafel gelegd en DaVin3i heeft die opgepakt. Dat is goed bevallen, omdat zowel de aanpak van het onderzoek als de onderzoeksresultaten interessant waren. Sinds een half jaar hebben we zelfs een stageklas opgezet. We willen continue drie tot vijf stagiairs aan het werk hebben van wo-, hbo, of mbo4-niveau, ieder met een eigen opdracht. Met die stagiairs en  hun begeleiders zitten we wekelijks bij elkaar om terug en voor uit te kijken. Zij bieden ons nieuwe inzichten. Die hebben we hard nodig omdat ons bedrijf snel groeit en professionaliseert.”