Info voor studenten

studentenopdrachten Davinc3i communityDaVinc3i helpt studenten bij het vinden van een uitdagende thesisopdracht in één van Nederlands’ meest innovatieve sectoren, de sierteelt. Bij DaVinc3i kun je terecht voor opdrachten voor een bachelor of masterthesis vanuit uiteenlopende opleidingen. Opdrachten richten zich op logistieke innovaties binnen de sector. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van nieuwe technologieën zoals BlockChain voor de sierteelt, mogelijkheden voor verhoging van de efficiëntie van logistiek in het bedrijf of de keten, of de mogelijkheden en impact van virtualisatie. Een overzicht van DaVinc3i eerdere studentenopdrachten vind je hier.

DaVinc3i verzorgt actieve matchmaking tussen studenten en bedrijven. Op basis van jouw interesses kijken we welke openstaande opdrachten daarbij aansluiten. Ook kunnen we samen actief op zoek gaan naar een passende match. Als wij een match verwachten, brengen we je in contact met de juiste persoon in het bedrijf om kennis te maken. Bij een definitieve match, bepaal je samen met de opdrachtgever en je begeleider vanuit je onderwijsinstelling de precieze insteek van de opdracht.

Voor een actueel overzicht van openstaande opdrachten in jouw studierichting kun je contact op nemen met Carlijn Savelkouls.

Ervaringen uit de praktijk

  • Karen Hooijschuur (MSc. Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam): “Het vak Strategy, Control & Design sprak me erg aan. Het ging in dit vak onder andere over het strategisch ontwerpen van allianties. Via DaVinc3i vond ik de perfecte afstudeeropdracht. Mijn opdracht heeft geresulteerd in een nieuw waardeverdelingsmechanisme voor Greenport Logistics, dat goed is ontvangen door de leden. Verder bleek uit mijn onderzoek dat acht elementen invloed kunnen hebben op het ontwikkelingsproces van een waardeverdelingsmechanisme binnen een multi-partner alliantie. Denk aan de motivatie van de partners en de principes van de samenwerking, maar ook eventuele meerdere lidmaatschapsvormen.”

Na haar afstuderen is Karen aan de slag gegaan bij één van de alliantiepartners, De Winter Logistics, als Supply Chain Management Consultant. In deze functie richt zij zich op de verdere optimalisatie van de planning van De Winter Logistics.

  • Okke van der Eijk (BSc. Bedrijfs- en Consumenten wetenschappen, Wageningen Universiteit): “In mijn bachelor heb ik mij onder andere gericht op consumenten en informatica, bijvoorbeeld om de rol van informatietechnologie binnen bedrijven. Daarbij kwam onder andere hety online kopen van producten aan bod. Zo ben ik uitgekomen op het onderzoek: ‘Online kopen voor bloemen: wanneer en voor wie interessant?’ Mijn bachelorthesis heeft me laten zien hoe omvangrijk de sierteeltsector in Nederland is. Het is op vele gebieden een indrukwekkende branche. Het maakte meer indruk op mij dan ik aanvankelijk had gedacht.”