Blockchain: van estafette naar ecosysteem

“Er is een nieuwe manier van denken en werken nodig in bestaande ketens. Tenminste, als je échte verandering wilt realiseren met blockchaintechnologie”, meent Tim Timmermans, werkzaam bij Wageningen Economic Research.

stafette-ecosysteem-blockchainHij is ervan overtuigd dat het toepassen van blockchain in diverse ketens zal leiden tot een toename aan betrouwbaarheid en efficiency. Vorig jaar deed hij, toen nog als student, binnen de Davinc3i community onderzoek naar de blockchain in de sierteeltsector. Hier is zijn interesse en kennis voor deze ontwikkelingen gegroeid wat hem uiteindelijk heeft gebracht in deze nieuwe functie.

Binnen Wageningen Economic Research gaat hij zich dit jaar onder andere bezig houden met blockchaintechnologie binnen verschillende projecten in agrifood. “Vanuit de samenleving neemt de vraag naar productinformatie en -geschiedenis toe, zeker bij voeding. Als consument of bedrijf wil je weten of je te maken hebt met betrouwbare producten en partners.”

Momenteel zijn de meeste ketens lineair ingericht: ketenpartners zijn achter elkaar geschakeld. Bij veel agrifood-producten verloopt de reis via de producent, handelaar, verwerker, transporteur, retail en de eindgebruiker. Timmermans: “Bij fysieke producten is dit een logisch traject, maar niet zozeer bij digitale productinformatie. Certificaten, kwaliteits- en transportgegevens moeten vaak langs dezelfde schakels als het product zelf. Een retailer kan met een vraag over de productie lang niet altijd rechtstreeks terecht bij de producent. De vraag moet de keten door, vaak via onnodig veel tussenschakels. Vervolgens moet het antwoord weer dezelfde weg terug afleggen. Dit kan veiliger en efficiënter.”

Tim Timmermans

Tim Timmermans

“Bij een productiefout moet je snel kunnen schakelen. Niemand zit te wachten op een informatie-estafette.”

“Blockchain maakt het mogelijk om van een lineair proces naar een dynamisch ecosysteem te gaan. Stakeholders uit de gehele keten zijn aangesloten op hetzelfde blockchainnetwerk. Daarbinnen heeft ieder een connectie met elkaar én met het product. Zo kunnen gegevens over het product op een betrouwbare manier worden geregistreerd. Vervolgens kan binnen deze community de juiste data met de juiste partijen worden gedeeld”, aldus Timmermans.

“Technisch is er al veel mogelijk. Het is de implementatie die nogal wat vergt van partijen in de keten. In essentie draait het naast distributie van producten zeker ook om distributie van taken, verantwoordelijkheden en macht. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen”, merkt Timmermans tot slot op.