Focus op slimme gezamenlijke aanpak in kwaliteitsgestuurde ketens

Tijdens de tweede Davinc3i bijeenkomst op 25 januari 2017 gingen de deelnemers de diepte in over samenwerking in een kwaliteitsgestuurde ketens binnen de sierteelt. Dit gebeurde aan het hand van het spel Serious Game. Daarnaast maakten de aanwezigen kennis met de eerste de resultaten uit het onderzoek naar het sociale innovatieproces naar virtualisatie en kwaliteitsgestuurde ketens.

Serious Game leidt tot discussie

davinc3i meeting 25 januari. focus op gezamelijke aanpak kwaliteitsgestuurde keten.De bijeenkomst startte met het spel ‘Serious Game’. Dit is spel in ontwikkeld door Giulia Salvini van Wageningen University. Het spel is bedoeld om de impact van beslissingen binnen de dagelijkse handel op de kwaliteit van bloemen na te bootsen. Het spel leidde vlot tot de gewenste discussies. Deelnemers moesten al snel in het spel  beslissingen nemen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het product. Een belangrijke vraag was dan ook; hoe speel je daar dan op in als producent, handelaar of transporteur van bloemen en planten? Deze vraag vanuit het spel zorgde voor een interessante discussie waarin een slimme gezamenlijke aanpak van de uitdagingen in de keten centraal stond. In deze bijeenkomst ging het spel over een ‘normale’ sierteeltketen. Voor een volgende DaVinc3i bijeenkomst ontwikkeld Giulia Salvini het spel door, zodat ook een virtuele keten nagebootst kan worden.

Innovatieproces naar virtualisatie in ketens

Kelly Rijswijk, Wageningen University, nam het tweede deel van de bijeenkomst voor haar rekening. Zij presenteerde de eerste resultaten van haar onderzoek naar het sociale innovatieproces naar virtualisatie en kwaliteitsgestuurde ketens. Op basis van een serie interviews heeft ze zes barrières geïdentificeerd:

  1. Gebrek aan kennis over hoe je kwaliteit met behulp van virtualisering beter kunt sturen.
  2. Korte termijn bedrijfsbelang gaat te vaak ten koste van het sectorbelang, waarbij de  urgentie onvoldoende wordt gevoeld.
  3. Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden in de keten.
  4. Gebrek aan vertrouwen tussen ketenpartijen.
  5. Standaarden voor kwaliteitsgerelateerde informatie.
  6. Gebrek aan consumentenfocus: wie houdt nu echt rekening met de behoefte van de consument?

Naar aanleiding van deze presentie hebben de deelnemers de gepresenteerde knelpunten benoemd en doorgesproken. Hieruit kwam een aantal belangrijke vragen naar voren:  Wat maakt samenwerking nu zo moeilijk? En wat zijn de achterliggende oorzaken hiervan? Als oorzaken inzichtelijk zijn gemaakt, kan vervolgens gericht gewerkt worden aan een oplossing. Dit kunnen succesvolle en blijvende innovaties zijn.

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties van een nuttige en geslaagde DaVinc3i middag.