IoT inspiratie tijdens “De virtuele keten”-game

Virtuele keten game - spelsessie 16 januari WURAcht sierteelt professionals hebben afgelopen week ‘De virtuele keten’ – game gespeeld. De game heeft als doel om samen te ontdekken wat de mogelijkheden zijn om het logistieke proces in de sierteeltketen te verbeteren. De deelnemers gaven aan tijdens het spel ideeën te hebben gekregen hoe IoT technologieën in hun bedrijf kunnen bijdrage aan het monitoren van de productkwaliteit. De deelnemers waren na afloop enthousiast over de interactieve aanpak en hebben inspiratie opgedaan om in hun eigen werkcontext volgende stappen te zetten.

De deelnemers waren allemaal op hun eigen manier, direct of indirect, betrokken bij het logistieke proces binnen een (sierteelt) keten. Van een kweker, handelaar tot mensen die zich bezighouden met het ontwikkelingen van software in deze branche. Pieter Zwinkels, van SDF Tuinbouwautomatisering B.V. vond het een leerzame en leuke middag. Hij heeft veel dingen gehoord die hij mee kan nemen in zijn werk als ontwikkelaar van software in de tuinbouw. ‘Het spelen van een spel is een stuk leuker dan naar een presentatie luisteren’’, merkt Zwinkels op. ‘Tijdens de game ontdekte ik dat een brede benadering belangrijk is in dit proces. Dit speelt zeker ook op het gebied van track & trace. Het is goed om juist in beeld te krijgen waar de producten en onder welke omstandigheden de producten zijn. Het monitoren van temperatuur is hierbij een belangrijk onderdeel als het gaat om het bewaren van productiekwaliteit”, merkt hij op. Hij zag hier zeker aanknopingspunten op het gebied van Internet of Things (IoT), waar ze al volop mee bezig zijn.

Gesprek aangaan met ketenpartners

Theo de Mooij van bloemgroothandel Van der Hoven & de Mooi B.V. merkt op dat de praktijk altijd genuanceerder is dan in de game zichtbaar is. Het viel hem op dat investeren in de game altijd goed uitpakt. “In de praktijk pakt dat nog weleens anders uit, een investering levert niet altijd het beste resultaat op’’, zegt De Mooij. Toch kijkt hij terug op een interessante middag. Zijn belangrijkste leerpunt: “Werk meer samen en deel meer informatie met elkaar’’, zegt hij. ‘Ik ga in eerste instantie het gesprek aan met mijn directe partners in de keten om te kijken hoe zij hierin staan. De volgende stap is dan het verder standaardiseren van de informatie, zodat we het makkelijker met elkaar kunnen delen’’, voegt hij er aan toe.

Game spelen

“De game is  een interactieve manier om met IoT technologieën te experimenteren, samen met verschillende ketenpartijen”, zegt Giulia Salvini, onderzoeker bij Wageningen University & Research. Zij heeft het spel ontwikkeld en was de spelleider tijdens deze sessie. De input uit deze sessie gaat ze verwerken om de game verder te optimaliseren. ‘De deelnemers waren enthousiast en zijn aan het denken gezet hoe zij binnen hun eigen keten het logistieke proces verder kunnen verbeteren’’.

Wilt u ook meer weten over de impact van IoT in je keten; speel dan met verschillende ketenpartijen de game ‘de virtuele keten’. Neem contact op met Giulia Salvini, Wageningen University en Research. Zij organiseert gratis bijeenkomsten voor ketenpartijen in de sierteeltketen.