Leer stakeholders beter kennen in ketenspel

Het spel ‘de virtuele keten’ is ontwikkeld voor alle deelnemers in de sierteeltketen: de kweker, de grondhandel, de transporteur, de winkelier en de consument. Dit spel heeft als doel effectieve samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, waarbij de kwaliteit van bloemen beter te waarborgen zijn door de keten heen. Speel het spel nu in je eigen keten en leer van elkaar.

Speel het spel met alle ketenpartijen

Dit spel is ontwikkeld door Giulia Salvini van Wageningen University. Het spel laat alle stakehleer uw stakeholders de sierteelt kennen met ketenspel olders kennismaken met de processen die van invloed zijn op bloemkwaliteit binnen de sierteeltketen. Dit gebeurt door gezamenlijk te discussiëren over verschillende scenario’s in de praktijk, waarbij ze samen ontdekken wat voor invloed beslissingen in de praktijk hebben op de kwaliteit van het product in de keten. Alle deelnemers aan het spel spelen een rol. Zij zijn bijvoorbeeld kweker, handelaar, transporteur, winkelier of consument. Zij beschikken allemaal over dezelfde middelen in het spel als waarover ze beschikken in de praktijk, namelijk geld, bloemen en kennis over de bloemkwaliteit. Het spel richt zich vooral gericht op gebeurtenissen die van invloed zijn op de kwaliteit van de bloemen. De uitdaging voor de verschillende spelers is om hun aandeel in de keten zo effectief mogelijk te laten verlopen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het product, in dit geval een langer vaasleven.

Spel is in ontwikkeling

Het huidige spel met de naam ‘ de virtuele keten’ is een prototype. ‘Het spel zal nog verder ontwikkeld worden. Input uit de praktijk is hierbij belangrijk’, legt Giulia Salvini. Door dit gezamenlijk te spelen ontstaan discussies die kunnen leiden tot nieuwe invalshoeken ten aanzien van samenwerkingsverbanden in de praktijk. Dit kan een eerste aanzet zijn om te onderzoeken welke weg we gezamenlijk moeten in slaan om ‘handel, logistiek en coördinatie op afstand’ te realiseren en tot een gevirtualiseerde kwaliteitsgestuurde sierteeltketen te komen.

Contactpersoon

Wilt u dit spel eens spelen in uw keten? Neem dan contact op met Giulia Salvini, Wageningen University, [email protected]