Nieuws

Meer details over de DaVinc3i Masterclasses, brochure beschikbaar

Meer details over de DaVinc3i Masterclasses nodig? De brochure is nu beschikbaar! In deze brochure staan alle details duidelijk beschreven. Denk hierbij aan de inhoud van de Masterclasses, de data en tijden, locaties, etc. Als u zich voor 1 oktober inschrijft, krijgt u een mooie vroegboekkorting. Voor kwekers, handelaars of logistiek dienstverleners bedragen de kosten […]

Aanmelden voor DaVinc3i Masterclasses kan nu!

Vanaf nu is het mogelijk om u in te schrijven voor de DaVinc3i Masterclasses. In de Masterclasses krijgt u antwoord op vragen als “hoe kan ik de directe handel efficiënter verwerken?” of “kan ik besparen op exportkarren?” Ook komt een onderwerp als businessmodellen voor ketensamenwerking aan bod. In het kort gaan de Masterclasses over de […]

Data DaVinc3i Masterclasses bekend

In november en december 2014 vinden 4 DaVinc3i Masterclasses plaats. Met deze Masterclasses willen wij de kennis die in de afgelopen 3-4 jaar in het project is opgebouwd delen met ondernemers en managers uit de sector. Inmiddels zijn de data voor de Masterclasses vastgelegd en dat zijn: Datum Onderwerp 13 November Innovatieve logistieke concepten 20 […]

DaVinc3i jaarverslag 2013 is uit!

Het Jaarverslag 2013 van DaVinc3i is uit. In dit Jaarverslag blikken we inhoudelijk terug op een succesvol onderzoeksjaar. Aan bod komen onder andere enkele deelnemers die vertellen waarom ze mee doen en wat het project hen al heeft opgeleverd. Tevens beschrijven we enkele onderzoeken van de onderzoekers en studenten. Verder vindt u in dit Jaarverslag: […]

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden

Wij willen u graag nogmaals uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek “Samenwerking in de Supply Chain”. In Nederland zijn er veel samenwerkingsverbanden in de logistiek en in de sierteelt. Met dit onderzoek willen we erachter komen hoe die samenwerkingsverbanden georganiseerd zijn. Uw bijdrage vanuit uw kennis en ervaring uit de praktijk is hierbij […]

Nieuwe versie State of the Art ICT rapport gepubliceerd

Onlangs heeft het DaVinc3 een actuele versie van het State of the Art ICT rapport uitgebracht. De analyse van de stand van zaken is gebaseerd op een inventarisatie die van eind 2011 tot begin 2012 is uitgevoerd en in oktober 2013 is geactualiseerd. Het beschrijft een aantal specifieke thema’s, identificeert good practices en analyseert de […]

Stand van Zaken in ICT in de tuinbouw: nieuwe versie

Eind 2013 heeft Cor Verdouw een nieuwe versie van zijn State of the Art rapport over ICT in de tuinbouw afgerond. In dit rapport analyseren Cor Verdouw en Adrie Beulens welke ‘good practices’ er zijn en hoe deze bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de sector. Tevens beschrijft hij welke uitdagingen de sector heeft om […]

Foto’s DaVinc3i Kenniscafé online

Op 21 november jl. vond ons 2e Kenniscafé plaats bij het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer. Met ongeveer 60 personen, was de zaal goed vol. Inhoudelijk was het een divers programma. Na een korte toelichting op het DaVinc3i project, nam Caroline Koiter van Lean and Green barge het stokje over. Zij lichtte het succes van Lean […]

Uitkomsten studentenonderzoek naar samenwerking enthousiast ontvangen

Een van de partners van DaVinc3i, Greenport Logistics stelde ons de vraag of een student hun samenwerkingsmodel onder de loep zou kunnen nemen. Het doel van het onderzoek zou zijn om te analyseren waar het verdelingsmodel verder geperfectioneerd zou kunnen worden. In het voorjaar van 2013 is Karen gestart met haar onderzoek naar het model […]

21 November: “Kenniscafé, hoe werk je succesvol samen”

Op 21 november organiseert het DaVinc3i project een Kenniscafé over hoe bedrijven succesvol kunnen samenwerken. De sierteeltsector heeft ruim honderd jaar ervaring met samenwerking. Het resultaat is u bekend: Nederland staat wereldwijd bekend staat als hét bloemen- en plantenland. Zonder samenwerking had het nooit zover gekomen. Samenwerken is ook samen inspelen op veranderingen. U weet […]