Samen verantwoordelijk voor kwaliteit van bloemen: Het-virtuele-keten-spel

Bij Tesselaar Alstroemeria in Luttelgeest heeft Giulia Salvini, onderzoeker bij Wageningen University het virtuele keten spel gespeeld met verschillende partijen uit de sierteeltketen. Maar liefst 11 deelnemers, van kweker, transporteur tot handelaar, namen enthousiast deel aan deze bijeenkomst. Het was een inspirerende middag, waarin ruimte was voor discussie en bewustwording rondom verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van bloemen.

Het virtuele keten spel is ontwikkeld door Giulia Salvini vanuit de Davinc3i Community project. Tijdens het spelen van de game maken deelnemers uit de sierteeltketen vanuit verschillende scenario’s kennis met de mogelijkheden van de inzet Internet of Things (IoT). Het achterliggende doel van het spel  is om samen te ontdekken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied om de bloemkwaliteit uiteindelijk op een hoger niveau te tillen door de logistiek in de keten te verbeteren. Dit vraagt niet alleen om technische oplossingen, maar ook om een andere manier van werken op de werkvloer en in de volledige keten. Het uitwisselen van kennis en gegevens horen hierbij om zo samen tot slimme innovatieve oplossingen te komen.

virtuele keten spel

 

Karolien Tesselaar van Tesselaar Alstroemeria is erg enthousiast over het spel. Na een spelronde viel het haar op dat we eigenlijk heel veel met elkaar moeten communiceren en in principe allemaal op dezelfde lijn zitten. ‘’We willen namelijk allemaal het vaasleven van de bloem verbeteren. Investeerders kunnen ons daarbij helpen. Door bijvoorbeeld te investeren in Internet of Things. IoT kan ons door bij helpen door heel veel data te verzamelen’’, zegt ze. Naast het verzamelen van deze informatie is het belangrijk om signalen te krijgen als er iets fout gaat, zodat men actie kan ondernemen. ‘’Track & Trace is daar een gouden voorbeeld van’’, merkt Karolien op. ‘’Je heb alles inzichtelijk en kan daar op inspelen. Super! Nu aan de gang in de volledige keten’’.

Reinder Stam, eveneens werkzaam bij Tesselaar Alstroemeria in Luttelgeest. Hij vond het vooral leerzaam en interessant. Vooral de verschillende inzichten vanuit verschillende perspectieven bekeken, maakte het voor hem interessant. ”Vanuit de transporteur, leverancier en klant. Alle partijen komen aan bod in het spel”, zegt hij. Na het spel is hij van mening dat de inzet van IoT kan helpen bij gebeurtenissen in het logistieke proces waar wij zelf geen invloed op kunnen uitoefenem, maar die wel van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het eindproduct. “Dan heb ik het over vaaskwaliteit’’, voegt hij er aan toe.

Rob den Elzen, logistiek manager bij Van der Slot Transport was een betrokken deelnemer aan de game. Hij vond het een goed initiatief, een innovatieve middel om verschillende partijen in de keten met elkaar aan het tafel te krijgen en te triggeren om gezamenlijk samen te denken. “Normaal hebben bedrijven hun focus gericht op hun eigen onderdeel in de keten, terwijl in het spel iedereen een andere rol heeft, waardoor er meer een open discussie ontstaat. Deelnemers moeten zich dan verplaaten in elkaar situaties”, merkt Den Elzen op. Hij is dan ook van mening dat het belangrijk is iedereen die gebruik gaat maken van IoT, deze data dan ook met elkaar deelt. “Als wij samen deze stap durven te zetten, komen we dichterbij een professionelere keten” , meent hij. .

Henk Zwinkels, directeur Floricode, één van de initiatiefnemers van deze bijeenkomst was enthousiast. ‘De bijeenkomst was erg inspirerend’. Het spel leidde tot discussie en dat zorgde vervolgens voor een stuk bewustwording dat kwekers en handelaren van elkaar afhankelijk zijn voor de kwaliteit van het product.