Student verwacht blockchain revolutie in sierteelt

Blockchain in de sierteelt Tim Timmermans, Wageningen University, vertelt enthousiast over zijn opdracht binnen de DaVinc3i community. Hij is dit voorjaar voortvarend aan de slag gegaan met het thema ‘Blockchain in de sierteelt’. Op 19 oktober zal hij tijdens de community meeting van Tuinbouw Digitaal zijn bevindingen rondom blockchain presenteren in het World Horti Center in Naaldwijk. Nu alvast een voorproefje over zijn ervaringen met deze opdracht binnen de DaVin3i Community.

Nieuwe manier van denken

”Blockchain heeft de mogelijkheden om de sierteeltsector revolutionair te veranderen. De kansen die deze toepassing met zich meebrengt leidt zeker tot groei en efficiency voor de sector. Het is een compleet nieuwe manier van denken. Als mensen anders durven te denken, kan deze toepassing ontwikkelingen in de sierteelt versnellen”, meent Tim Timmermans. Deze derdejaars student, bedrijfs- en consumentenwetenschappen aan de Wageningen University & Research heeft samen met Henk Zwinkels van Floricode, Lan Ge en Cor Verdouw van Wageningen Economic Research volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat is de toegevoegde waarde van blockchain in handel en transport binnen de sierteeltsector.

Tim Timmermans

Tim Timmermans is derdejaars student bedrijfs- en consumentenwetenschappen aan Wageningen University & Research (WUR). Hij heeft al jaren naast zijn studie een eigen IT-bedrijf.

Smart contracts

Timmermans koos na uitgebreid onderzoek en meerdere interviews met medewerkers van Floricode, FloraHolland, VGB en Royal Lemkes bewust voor het thema smart contracts. “Het opstellen van een overeenkomst, de betaling en levering zijn nu nog vaak aparte processen binnen de veiling. Door gebruik te maken van smart contracts kan informatie automatisch worden gekoppeld en gegenereerd. Tussen de hoogste bieder en de koper kan daarmee automatisch een contract worden opgesteld met prijs, aantal en productspecificaties’’, legt Timmermans uit. “Het resultaat is dat het totale proces veiliger wordt. Ook op het gebied van vertrouwen speelt blockchain een belangrijke rol, aangezien bij een transactie geen derde partij meer nodig is”, voegt hij eraan toe.

Timmermans heeft een tool ontwikkeld die bestaat uit een schematisch model dat hij op de 19 oktober zal presenteren tijdens de community meeting van Tuinbouw Digitaal.

“Blockchain is meer dan een techniek alleen en biedt enorm veel mogelijkheden. Er is lef voor nodig om vernieuwend te durven denken. De tijd zal uitwijzen of de sierteeltsector deze technologie durft te omarmen. We staan pas aan het begin van wellicht een nieuw tijdperk in deze branche”, concludeert Timmermans tot slot.