Toepasbare nieuwe inzichten tijdens sessies over IoT in sierteelt

Op inspirerende locaties hebben de deelnemers aan de Davinc3i Community Series samen nieuwe kennis en ervaring opgedaan rondom Internet of Things (IoT). Zij hebben bovendien een kijkje in de keuken genomen bij andere bedrijven buiten de sierteeltsector. De deelnemers waren enthousiast en verrast over het hoge kennisniveau tijdens alle bijeenkomsten.

Deelnemers aan sessie doen kennis en inspiratie op bij DHL_DaVinc3i

Deelnemers deden onder andere inspiratie op voor hun eigen bedrijf en keten tijdens een bezoek aan de RDM Makerspace in Rotterdam.

DaVinc3i Community heeft de afgelopen periode een viertal sessies georganiseerd rondom het thema IoT. Deze serie was een concreet vervolg op de bijeenkomst van 29 juni waarin veelvuldig de boodschap was: wacht niet met experimenteren met IoT maar start klein op je eigen bedrijf. In vier sessies hebben deelnemers kennis gemaakt met verschillende onderdelen op het gebied van IoT binnen bedrijven en in de keten. Met het uiteindelijk doel om zelf verder te experimenteren met IoT op het bedrijf.

Randvoorwaarden en technologie voor IoT

De eerste bijeenkomst stond in het teken van de randvoorwaarden: Wat is er minimaal nodig om Internet of Things toe te passen op je eigen bedrijf of in je keten? Tijdens de tweede sessie lag de focus op de technologie. Welke technische snufjes zijn er allemaal, hoe zijn ze in te passen in je keten, en welke kosten zijn hiermee gemoeid? Bijvoorbeeld werd uitgelegd hoe je eenvoudig zelf een LoRa netwerk kunt opbouwen, welke sensoren er binnenkort op de markt verwacht worden en hoe je data vanuit verschillende bronnen zelf bij elkaar kunt brengen en kunt verwerken zodat iemand op het juiste moment bijvoorbeeld een smsje krijgt met een aanwijzing. Boeiende inzichten die zeker toepasbaar zijn binnen de eigen bedrijfssituaties.

Inspiratie opdoen buiten de sector

De deelnemers brachten in de derde bijeenkomst een bezoek aan DHL. Hoewel een groot gedeelte van de organisatie zich richt op zo efficiënt mogelijk werken, is daarnaast ruimte gecreëerd om constant te kunnen experimenteren met bijvoorbeeld nieuwe technieken. Om dit tot een succes te maken is een andere beoordelingsstructuur nodig, andere processen en een andere mindset bij medewerkers. Deze middag ging over welke keuzes je op dit vlak hebt en hoe je mensen vanuit je eigen bedrijf en de keten kunt betrekken bij deze veranderingen en experimenten. “Waardevol om bruikbare inspiratie op te doen buiten de sector’’, zegt een van DaVinc3i deelnemers enthousiast. ‘Het is goed om te discussiëren met verschillende sectoren en ketenpartijen, die leidt vaak tot nieuwe ideeën’, voegt deze deelnemer er aan toe.

Innovatieve omgeving werkt motiverend

In de laatste sessie bezochten de deelnemers de RDM Makerspace in het Rotterdamse havengebied. Hier is onder andere werkruimte van start-ups en ZZP-ers te vinden. Zij kunnen gebruik maken van allerlei machines waarmee zij IoT-oplossingen kunnen toepassen en ontwikkelen. Ook is er de IoT Academy gevestigd. De deelnemers waren enthousiast over deze inspirerende omgeving. ‘Op deze locatie, maar ook op andere locaties waar we zijn geweest, moeten we andere mensen uit ons bedrijf mee naar toe nemen’. Dit werkt zeker motiverend om zelf meer met IoT in het eigen bedrijf en de keten te gaan doen.

Aan deze sessies hebben de volgende bedrijven en personen een bijdrage geleverd:

  • Stephan Strang – DHL
  • Colinda de Beer – Innovation Quarter
  • Cor Verdouw, Robbert Robbemond & Marc-Jeroen Bogaardt – Wageningen Economic Research
  • Ard-Pieter de Man – VU en SIOO
  • Manfred van der Voort – Icr3ate
  • Daan Boersma – KPN
  • Jurjen Lengkeek – RDM Makerspace

 

Kijk voor meer informatie en deelname aan deze series in  het najaar 2018 op: Davinc3i Community series 2: Internet of things in de sierteeltsector