12 oktober 2016 – Uitnodiging workshop DaVinc3i verbindt!

Bijeenkomst 12 oktober, 13-17 uur, Bleiswijk

Op 12 oktober geven we het startschot voor de nieuwe fase! Doel is om via keteninnovatie bij te dragen aan het succes van de Nederlandse sierteeltsector. De aandacht zal daarbij gericht zijn op het vergroten van het DaVinc3i netwerk en op het verspreiden en implementeren van de kennis over kwaliteitsgestuurde ketens in de sierteeltsector. Zo kunnen we de kracht van Nederland als virtueel regiecentrum voor handel en logistieke coördinatie verder versterken.

Zie hieronder voor het programma en aanmelding.

Programma 12 oktober

Locatie: Oriental Group, Anjerweg 10, 2665LN, Bleiswijk

oriental

Doelgroep: Projectpartners en bedrijven in de productie, handel en transport van sierteeltproducten

Tijdstip          Wat
13.00 uur      Ontvangst met koffie

13.15 uur      Welkom & introductie door Mystery Guest

13.30 uur     Presentatie DaVinc3i project
(Cor Verdouw & Johan Bakker, Wageningen Economic Research)

14.00 uur     Visie aanjagers DaVinc3i
(Edwin Wenink Royal FloraHolland, Ivo van den Akker VGB, Rob Aarse VSV/TLN)

14.30 uur     Korte pauze

14.45 uur     Interactieve workshop: Barrières en kansen kwaliteitsgestuurde ketens
(Kelly Rijswijk & Giulia Salvini, Wageningen University)

16.30 uur     Afsluiting, netwerken en drankje
(Cor Verdouw & Johan Bakker, Wageningen Economic Research)

Meldt u aan!

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst op woensdagmiddag 12 oktober.