Game ‘de virtuele keten’

De houdbaarheid van bloemen en planten is een belangrijk issue binnen de sierteeltketen. De eindgebruiker, consument wil zo lang mogelijk kunnen genieten van zijn bloemen. Maar wat is het kwaliteitsverloop van het product, vanaf kweker tot aan de eindconsument? Waar vinden verliezen plaats en en hoe kunnen ze worden vermeden? Om dit proces in de keten inzichtelijk te maken, kan Internet of Things op verschillende niveaus in de keten worden ingezet. Welke kansen liggen er op dit gebied en wat voor impact heeft dat op de kwaliteit van het product en relatie tussen alle partners in de keten? Binnen de Davinc3i Community wordt  een tool, in de vorm van een game, ontwikkeld. Door deze game te spelen met alle partijen in de keten kunnen de deelnemers zelf ervaren wat de impact van IoT is in de praktijk.

game de virtuele ketenGame

Het doel van de game ‘de virtuele keten’ is om samen te ontdekken wat de mogelijkheden zijn in de sierteeltketen om de bloemkwaliteit op een hoger niveau te tillen door de logistiek in de keten te verbeteren. De game laat spelers ervaren, ontdekken en leren wat IoT-technologieën kunnen bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit. Aan de game nemen alle spelers in de keten deel; van kweker, groothandel, transport tot bloemist. Samen nemen zij beslissingen en voeren acties uit, die  gericht zijn op investeringen op zowel bedrijfsniveau als op ketenniveau. De game bestaat uit twee scenario’s en is ontworpen om directe interacties tussen spelers mogelijk te maken. Hierdoor krijgen de partijen in de keten inzicht in de onderlinge afhankelijkheden van beslissingen. Op basis hiervan kunnen zij potentiële samenwerkingen verkennen. Tijdens deze game onderzoeken ze de kansen en belemmeringen en komen samen tot werkbare nieuwe ideeën die leiden tot een betere kwaliteits-gestuurde logistiek.

Meer informatie en achtergronden:

•Giulia Salvini: Leider van onderdeel ‘Serious Game’.

Contact

Meer weten over de impact van IoT in je eigen keten; speel dan met alle ketenpartijen de game ‘de virtuele keten’. Neem contact op met Giulia Salvini, Wageningen University en Research. Zij is coördinator van het onderdeel ‘Serious Game’ binnen de Davinc3i Community en organiseert gratis bijeenkomsten voor ketenpartijen in de sierteeltketen.