Innovatieproces

Klik op de afbeelding voor vergroting en leer te experimenteren met IoT in 4 stappenDe gewenste omslag naar kwaliteitsgestuurde ketens in de sierteelt vraagt niet alleen om technische inhoudelijke innovatie maar om ook sociale innovatie. Om zo’n innovatieproces op gang te brengen zijn vaak nieuwe spelregels, procedures, organisatievormen en relaties nodig. Dit proces in de keten gaat niet van zelf, maar vergt een sociaal leerproces waarin alle partijen elkaar beter leren begrijpen en vertrouwen. Door gezamenlijke uitgangspunten, verwachtingen en visies te ontwikkelen neemt de kans om op een verdere virtualisatie in de keten toe.

Meer informatie over virtualisatie in sierteeltketens

Contact

Voor meer informatie over dit onderdeel binnen de Davinc3i Community. Neemt contact op met Kelly Rijswijk, Wageningen University & Research.

In vier stappen experimeten met IoT